Efter regnet


Samspelet mellan naturen och människan


I det här arbetet beger jag mig ut i naturen efter regnet för att fotografera färgerna, som på ett annat vis lyser upp då det är vått. Med rubriken efter regnet vill jag beskriva stunden efter tunga händelser, tiden för återhämtning och reflektion, men även stunden medan de negativa händelserna pågår, då man inser att det kommer bli bättre. En tid efter regnet.


Mitt syfte med arbetet är att få en fördjupad förståelse för sambandet mellan människan och naturen, samt ta reda på vad som är skönhet, enligt olika författare och min egen erfarenhet. Jag vill uppmana andra att hitta skönheten i vardagen samt hoppas att arbetet kan fungera som en upplevelse i sig; en kontrast till ett snabbspolande samhälle. I fotografierna och bildtexterna ser man hur människan har påverkat naturen, men även hur naturen är en återspegling av det mänskliga livet med alla dess skiftningar.


Jag bearbetar traumatiska händelser och under arbetets gång har jag blivit starkare, är bättre på att leva i nuet, uppskatta vardagen och det jag ser. Målgruppen för arbetet är stressade personer som söker avkoppling eller som vill lära sig leva i ett långsammare tempo som är närmare naturens eget.Mars 2017

Kontaktbrist

info
×

Underliggande nyanser

info
×

Minoritet

info
×

Ädla minnen

info
×

Ytliga rötter väcker tankar om olika personligheter

Som tar utrymme på olika vis

Om jag viskade nu, hördes det långt ut över havet


I en trygg utandning vilar jag fötterna i det våta gräset

Pressen på framgång bleknar, dras undan

Annat får betydelse; synen, hörseln, doften

Förlorade rötter

info
×

Krossad illusion

info
×

Skadade kontakter

info
×

Fruktlöst sökande

info
×

Det som lockar är motståndet

Saknar jag tid och ord är jag ingen alls

Som en spänd hinna dras jag över formen

Mörkret liksom ljuset


Kvar finns det dova och ödsliga

Finner ingen fridfullhet i det

Blockerad

info
×

Gemenskap

info
×

Dölja brister

info
×

Vinden minns rösterna som vandrade här

Då, innan, tidigare

Människoliv i olika omgångar

Påminner mina tankar om att leva långsamt


Söker en speciell plats inom mig

I mitt eget lugn

Vill våga vara den jag är

Okonstlad

Vinden vänder

info
×

Ungdomsupplevelser

info
×

Självförtroende

info
×

Återhämtning

info
×
Using Format