Photography   \   Projects


A selection from various projects exploring the relationship between man and nature.

We catch a glimpse of a stranger's past.

It’s a fascinating and melancholic experience.

Melancholy of the things left behind

and what could have been.

How did it come to this?

Ytliga rötter väcker tankar om olika personligheter

Som tar utrymme på olika vis

Om jag viskade nu, hördes det långt ut över havet


I en trygg utandning vilar jag fötterna i det våta gräset

Pressen på framgång bleknar, dras undan

Annat får betydelse; synen, hörseln, doften

Vinden minns rösterna som vandrade här

Då, innan, tidigare

Människoliv i olika omgångar

Påminner mina tankar om att leva långsamt


Söker en speciell plats inom mig

I mitt eget lugn

Vill våga vara den jag är

Okonstlad

Using Format